Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Conditii de rezervare bilete avion

Condițiile de rezervare și emitere a biletelor de avion prin intermediul GAVO TOURS

Termeni și definiții:
1. Biletul de avion este documentul electronic purtător de valoare, proprietate a companiei aeriene, în baza căruia se efectuează călătoria. 
2. Pasagerul este persoana înscrisă în biletul de avion, si beneficiarul serviciilor biletului.
3. Compania aeriană este prestatorul direct pentru serviciile aferente biletului, și entitatea deplin răspunzătoare pentru acordarea serviciilor înscrise în biletului de avion.
4. Agenția este societatea Gavo Tours SRL.
5. Rezervarea este operațiunea ce presupune reținerea pentru o perioadă limitată de către companie, a locurilor la avion, fără nominalizare. Pentru anumite companii (în special cele low-cost) și/sau pentru bilete cu plecare imediată, această operațiune nu este permisă, și se impune emiterea directă a biletului de avion.
6. Emiterea este operațiunea ce presupune achiziția de către Agenție în favoarea și pe seama Pasagerului, a biletului de avion de la compania aeriană.

Condiții generale
1. Relația contractuală, privind prestarea serviciilor înscrise în bilet, este între Pasager și Compania aeriană.
2. Prezentele  condiții se completează cu termenii și condițiile menționate în biletul de avion emis.
3. Prezentele  condiții se completează cu termenii și condițiile publicate pe site-ul companiei în numele căreia se emite biletul de avion. 
4. Prezentele  condiții se completează cu normele internaționale privind drepturile și asistenta pasagerilor, pentru arealele geografice, unde ele există și se aplică.

Preturile 
1. Preturile biletelor de avion comunicate de către Agenție au valoarea  informativă și nu sunt garantate înaintea emiterii biletului de avion.
2. Prețurile biletelor de avion sunt dinamice, conform condițiilor impuse de către fiecare companie. Astfel, pentru fiecare solicitare în parte vom calcula prețului aplicabil biletului de avion solicitat. Pentru  același zbor, cu aceeași companie, în aceleași condiții de călătorie, prețul poate fi diferit.
3. Prețul biletului de avion devine ferm, împreuna cu toate condițiile aplicabile lui, numai în momentul în care este emis de către Agenție.
4. Prețurile comunicate de către Agenție includ valoarea efectivă a biletului de avion, taxele de  aeroport și taxa de serviciu. 
5. Taxa de serviciu este valoarea adăugată biletului de avion, aferentă serviciilor prestate de către Agenție. Taxa de serviciu este compusă din taxa de emitere și comisionul aferent serviciilor de consultanță. Agenția își rezervă dreptul de a practica o taxă de serviciu variabilă, însă proporțională cu timpul și eforturile alocate emiterii fiecărui bilet de avion. Taxa de emitere este nerambursabilă din partea Agenției, indiferent dacă compania aeriană prestează sau nu serviciile înscrise în bilet, și va fi comunicată clientului pentru fiecare bilet emis.
6. Taxa de serviciu se aplică și serviciilor adiționale oferit de către companiile aeriene, cum ar fi: nominalizarea locurilor, servicii de catering la bord, bagaje adiționale, taxe minor neînsoțit, taxe animale de companie, etc.
7. Prețul oricărui bilet de avion presupune condiții, reguli si restricții speciale aplicabile călătoriei la care se refera documentul respectiv în mod special. Pasagerul are obligația sa se informeze despre aceste reguli înainte de a cumpăra respectivul bilet. După cumpărarea biletului se considera ca Pasagerul a luat la cunoștință despre toate aceste reguli si că le-a acceptat și nu mai poate pretinde ca nu a fost informat, o data ce a intrat în posesia biletului de avion.

Rezervare 
1. Rezervarea este permisă pentru cele  mai mule companii pentru o perioadă limitată de către acestea.  Pentru anumite companii (în special cele low-cost) și/sau pentru biletele de avion cu plecare imediată, această operațiune nu este permisă, și se impune emiterea directă a biletului de avion.
2. O data cu efectuarea rezervării, Pasagerul va primi de la Agenție  informații referitoare la prețul biletului (valabil la data rezervării), precum si informațiile referitoare la condiții, restricții si reguli aplicabile biletului de avion ce poate fi cumpărat (emis) în baza respectivei rezervări. Locurile nominale în aeronavă se pot achiziționa contra cost , conform politicii fiecărei companii aeriene.
3. Toate condițiile, regulile si restricțiile aplicabile unui bilet de avion sunt cele dictate de compania aeriană, precum si de alți factori (de ex. obligația deținerii vizei si a documentele de călătorie impuse de fiecare stat), independenți de voința Agenției  . Aceste condiții, reguli si restricții, precum si prețul biletului de avion pot fi modificate, de către compania aeriana care le-a impus, pana in momentul cumpărării efective a biletului, fără ca Agenția  sa poată fi ținută în vreun fel răspunzătoare
În vederea îndeplinirii acestui capitol de servicii din obiectul său de activitate , Agenția acționează numai ca intermediar al acestor companii si se supune regulilor si restricțiilor comerciale impuse de către companiile aeriene, în calitate de prestatori direcți.

Emiterea
1. Emiterea biletelor de avion se va face conform condițiilor impuse de către fiecare companie aeriană în parte. Pasagerul are obligația să se informeze despre termenul până la care rezervarea sa este valabilă și să plătească in termen contravaloarea biletului, respectiv să comande emiterea biletului, pentru a intra în posesia acestuia. Termenul acesta poate fi schimbat oricând de compania aeriană, situație în care Agenția va anunța Pasagerul despre modificare, fără a putea fi însă, făcută răspunzătoare în vreun fel de către acesta pentru o eventuală anulare a rezervării.
2. Înainte de a achita efectiv biletul, Pasagerul are obligația să se informeze cu privire la toate condițiile si restricțiile aplicabile biletului de avion și să citească prezentele condiții. Solicitarea emiterii biletului de avion este considerată acordul pentru prezentele condiții.
3. Agenția își rezervă dreptul de a emite orice bilet de avion, doar după încasarea efectivă a contravalorii acestui în conturile sale, cu scopul de a evita orice pierdere financiară inutilă.

Plata și rambursarea
1. Plata biletelor de avion emise de Agenție se efectuează doar prin intermediul Agenției.
2.. Plata biletelor de avion pentru curse interne (pe teritoriul României) se poate efectua doar în RON, conform facturilor emise.
3.. Plata biletelor de avion pentru curse externe (în afara teritoriul României) se poate efectua într-o singură monedă, conform facturilor emise. Pentru prețurile exprimate în valută, la solicitarea clientului, se poate oferi și facturarea în RON la cursul de referință al BNR+2% din ziua emiterii facturii.
4. Agenția acceptă exclusiv următoarele modalități de plată: transfer bancar în conturile menționate pe factură, depunere de numerar în conturile menționate pe factură, plăți securizate online sau plați card.
5. Agenția nu acceptă sub nici o formă plăți în numerar la sediu sau prin curier.
6. Rambursarea pentru biletele de avion neonorate de către companiile aeriene sau pentru biletele de avion care permit anularea din partea Pasagerului cu rambursare (totală, parțială sau pentru unele taxe de aeroport), se efectuează conform politicii fiecărei companii aeriene în parte, și doar după ce sumele aferente acestor operațiuni ajung în conturile Agenției. 
7. Unele companii oferă rambursarea doar direct Pasagerilor, situație  în  care Pasagerii vor fi informați, la momentul validării operațiunii de către compania aeriană. 

Anularea și modificarea
1. Pasagerul poate solicita anularea biletului de avion doar conform condițiilor impuse în bilet de către compania aeriană.  
2. Costurile de anulare se aplică inclusiv in cazul apariției situațiilor de îmbolnăvire sau deces ale turistului, evenimente familiale ale acestuia sau situații care nu sunt imputabile companiei aeriene, in cazul apariției situațiilor care sunt acoperite de polițele de asigurare în caz de anulare a călătoriei de către Pasager (cunoscute sub denumirea de asigurări storno). Pentru detalii și informații despre asigurările storno vă rugăm stăm la dispoziție la telefon 0040722407299 sau email info@gavotours.ro. 
3. Costurile de anulare se aplică și în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinație, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului țării, în situația în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare, în situația în care este refuzat la intrare pe teritoriul țărilor de destinație. În această din urmă situație, turistul este obligat să suporte costurile aferente repatrierii.
5. Modificarea datelor sau orele de călătorie se poate efectua doar cu plata taxelor percepute de către compania aeriană, doar dacă biletul emis permite acest lucru. Taxele pentru modificarea datelor/orelor de călătorie, se pot calcula exact doar la momentul solicitării modificării, fiind influențate de diferențele de cost pentru noile curse solicitate.
6. Modificarea  sau corectarea de nume, pentru cele mai multe companii nu este permisă, biletele fiind nominale. Unele companii low-cost pot accepta modificări sau corectări de nume cu taxă.
7. Taxele de  serviciu, inclusiv cele pentru emitere, se aplică și pentru prestările aferente modificărilor. 
8. Agenția, in cazul anularii biletelor de avion la solicitarea Pasagerului sau din vina companiilor aeriene, nu va rambursa taxa de emitere comunicată în momentul emiterii biletului de avion.

Obligații și limitări
1. Agenția este responsabilă doar pentru emiterea corectă a biletului de avion si pentru informarea cu bună credință a pasagerului despre condițiile biletului de avion.
2. Compania aeriană este singura responsabilă pentru buna prestarea a serviciilor înscrise în bilet, pentru acordarea de asistență și daune în cazul întârzierilor, anulărilor, pierderii de bagajelor, accidentelor sau în cazul altor situații care cad în responsabilitatea companiei aeriene, conform legislației și/sau normelor internaționale.
3. Pasagerul are obligația să comunice Agenției, în vederea emiterii biletului de avion, informații corecte și complete, cum ar fi, dar fără a se limita, la următoarele: nume, prenume, date de naștere, valabilitate și numere si/sau serii documente, dată de plecare și de retur, numărul de zbor ales, opțiunile pentru bagaje, etc. Modificările și corectările ulterioare, se vor efectua doar dacă este permis, și cu plata de către Pasager a costurilor de modificare percepute de către compania aeriană. 
4. Pasagerul este obligat, înainte de a solicita emiterea biletul de avion, să citească: prezentele condiții afișate pe site-ul Agenție, condițiile menționate în rezervarea sau transmise pe email , precum și  termenii și condițiile publicate pe site-ul companiei în numele căreia se emite biletul de avion. Dacă pasagerul solicită emiterea biletului de avion, se presupune ca pasagerul a luat la cunoștință despre toate informațiile legate de biletul respectiv, el nemaiputând sa invoce ulterior necunoașterea acestora si să pretindă eventuale despăgubiri agenției.
5. Pasagerul are obligația de a păstra si prezenta biletul de avion în vederea îmbarcării. În cazul in care nu poate  prezenta biletul de avion la îmbrăcare din orice motiv și este refuzat la îmbarcare, nu va putea pretinde Agenției sau companiei aeriene nici un fel de despăgubiri.
6. Pasagerul are obligația înainte de a solicita emiterea Biletului de Avion, să verifice condițiile de călătorie impuse pentru țara de destinație, cât si țara/țările de tranzit (pentru escale), care sunt cerințele și normele sanitare în țara de destinație, cât și țara/țările de tranzit (pentru escale). Pentru călătoria minorilor, este necesar ca ei sa dețină propriul pașaport sau, după caz, propria carte de identitate valabila. Suplimentar acestor documente, toți minorii care călătoresc singuri sau însoțiți de adulți care nu sunt si tutorele lor legal sau împreuna cu un singur părinte, pot fi obligați sa aibă alte documente adiționale (ex. procura notariala – in original, cazier judiciar pentru însoțitorul care nu este părinte) semnate de ambii părinți, de al doilea părinte sau de tutorele legal de la care au obținut permisiunea de a călători. In cazul in care Pasagerul are nelămuriri sau dorește mai multe informații, este rugat să contacteze Politia de Frontiera.
7. Pasagerul este obligat să se prezinte la îmbarcarea pentru zbor în timp util, pentru a putea efectua formalitățile necesare, conform condițiilor impuse de către companie sau de către autoritățile aeroportuare.
8. Agenția, și nici compania aeriană, nu sunt  răspunzătoare, si nu li se pot solicita daune pentru că pasagerul nu a beneficiat de biletul de avion, ca urmare a faptului că : pasagerul nu s-a prezentat la timp la îmbrăcare; pasagerul este refuzat la îmbrăcare pentru probleme în legătură cu documentele sale personale de identitate și călătorie, si/sau starea de sănătate; pasagerul este refuzat nejustificat de către autorități pentru a efectua călătoria; pasagerul refuză să respecte normele și conduita impuse la bordul aeronavelor și/sau  în incinta aeroportului; pasagerul este violent, recalcitrant sau sub influența băuturilor alcoolice si/sau substanțelor halucinogene, etc.
9. Agenția nu este răspunzătoare pentru întârzieri sau modificări de orar ale companiei aeriene pentru care s-a emis biletul, pentru calitatea zborului sau pentru servicii aferente zborului (ex – pierderi de bagaje), obligații care cad direct in sarcina companiei. In astfel de situații, pasagerul se va adresa direct companiei transportatoare, care va despăgubi pasagerul in conformitate cu reglementările aplicabile arealului de călătorie. 
10. Pasagerul nu poate utiliza doar parțial segmente de zbor ale biletului cumpărat. Neprezentarea pasagerului la primul zbor din itinerariul aferent biletului de avion, este considerată renunțare la bilet si i se aplică costuri de anulare de 100% din valoarea biletului. Aceeași regulă se aplică și pentru neprezentarea la zborurile ulterioare sau zborul de retur.
11. Pasagerul nu poate transmite  dreptul de utilizare  pentru biletul de avion unei alte persoane. Acest drept dacă este oferit, revine exclusiv companiei aeriene. Majoritatea biletelor de avion sunt nominale, și nu permit modificarea sau corectarea numelui aferent Pasagerului. 
12.Pasagerul are obligația să se asigure că deține toate documentele și respectă toate formalitățile necesare călătoriei (vaccinuri, formulare, declarații, pașaport, vize, alte documente). Agenția nu are nici o răspundere față de pasager pentru aceste aspecte. Pentru refuzul la îmbrăcare cauzat de unul dintre aceste motive , agenția cât și compania aeriana,  sunt scutite de la orice compensații și  despăgubiri.
13. Agenția nu este răspunzătoare pentru prejudicii produse pasagerului in timpul zborului sau ca urmarea a modificării de către compania aeriană a orelor de zbor, întârzieri zborurilor, etc, alte situații care nu sunt sub  controlul si voința agenție.

Reclamații
1. Orice reclamație cu privire la biletul de avion emis va fi transmisă la adresa de email info@gavotours.ro , in termen de maxim 3 zile de la data apariției evenimentului reclamat.
2. Reclamațiile care nu sunt transmise conform celor menționate anterior nu vor fi luate in considerare.
3. Agenția va prelua doar reclamațiile ce țin de emiterea biletului de avion și de sarcinile sale.
4. Pentru reclamațiile ce țin de sarcinile companiei, agenția va prelua reclamația doar dacă procedura companiei permite acest lucru, in calitate de prestator direct. Dacă acest lucru este permis agenția va înainta companiei aeriene reclamația.  Ulterior, agenția va informa pasagerul despre soluția oferită de către compania aeriană, prin email, in termen de 5 zile de la primirea răspunsului. Dacă pasagerul nu este de acord cu răspunsul oferit, ulterior, se va adresa direct companiei aeriene.
5. În cazul în care se oferă despăgubiri, acestea vor fi oferite Pasagerului  conform politicii companiei aeriene: direct sau prin intermediul Agenției. Agenția nu poate impune companiei aeriene modalitatea de despăgubire și nu are obligația de a intermedia despăgubirile. 
6. Pentru reclamațiile ce țin de sarcinile companiei aeriene, și pentru care compania aeriană acceptă reclamațiile doar direct, agenția va asista Pasagerul cu informațiile necesare în vederea transmiterii reclamației direct către companie. Pentru această situație, comunicările ulterioare au loc doar între Pasager și compania aeriană.